Solliciteren bij GDW Towbars

Vacature: Magazijnmedewerker

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Onderstaand vind je de verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Je rapporteert ook aan de chef van het magazijn.

 • Informeren naar, of ontvangen van, de uit te voeren opdrachten en verzamelen van de benodigde materialen en hulpmiddelen (scanningsapparaat, heftruck, smallegangtruck, onderverzamelaar, …)
 • Ontvangen en controleren van de lading
 • Lossen van de vrachtwagen (eventueel gebruikmakend van hulpmiddelen)
 • Opslaan van de goederen op de voorbestemde locatie
 • Ombouwen van trekhaken
 • Uitleveren van goederen: controleren, verpakken en aanbrengen van verzendlabels
 • Laden van de goederen (eventueel gebruikmakend van hulpmiddelen)
 • Administratief ondersteunen van de verschillende taken: verzorgen documenten, registreren, verzegelen en labelen
 • Verzamelen van orders voor distributie
 • Onderhouden van gereedschap en hulpmiddelen alsook op orde en net houden van de werkplek
 • Rapporteren en overleggen met collega’s
 • Instaan voor kwaliteitszorg
 • Naleven van de veiligheidsmaatregelen
 • Meewerken aan de beheersing van de afvalstroom

Vereiste kwalificaties

 • A2 niveau diploma
 • Gereedschapskennis wat betreft de transport-, opslag- en stapelhulpmiddelen
 • Kennis inzake magazijnwerking
 • Kennis inzake het ontvangen, opslaan en verzenden van goederen
 • Basiskennis inzake informatisering en automatisering, weten hoe er mee om te gaan
 • Praktische kennis van wetgeving en reglementeringen
 • Kennis van de richtlijnen inzake kwaliteit, veiligheid, hygiëne en milieuzorg
 • Administratieve kennis voor het begrijpen en invullen van allerhande documenten

Solliciteren voor deze vacature?

Trekt deze vacature uw aandacht?

Aarzel niet en stuur uw CV door naar inge.martens@gdwtowbars.com of vul het digitaal formulier in.

Gelieve uw CV mee up te loaden